دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

منجمد شدن الاغ‌ها از شدت سرما