دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

منافذ باز پوست

روشهای بستن منافذ باز پوست را می دانید؟

روشهای بستن منافذ باز پوست را می دانید؟ دلیل باز شدن منافذ پوست چیست؟ این مشکل بیشتر در افرادی دارای پوست چرب ایجاد می شود. اما بطور کلی هر زمان غدد چربی ی سباسه زیر...