ملکه زیبایی سربازهای تنگلیس

زیباترین سرباز زن انگلیس انتخاب شد + عکس

کاترینا هوج ۲۲ ساله اهل یکی از شهرهای حومه لندن ، یک سرباز زن ارتش انگلیس است که در عراق خدمت کرده است و بصورت نیمه وقت هم بعنوان مدل مشغول بکار است.او در نتیجه یکی از...