شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مقامات ایرانی

اروپا برای ایران چه خوابی دیده است ؟

تا کنون هیچ یک از مقامات ایرانی به صورت رسمی واکنشی که دربردارنده اقدام عملی ایران دربرابر این تحریم های احتمالی باشد از خود نشان نداده است . این مقامات در مورد واکنش...