سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

مفيد

چهل روش موثر برای ترک خود ارضایی !

چهل روش موثر برای ترک خود ارضایی !. سه نکته‌ی مهم مشترک برای تخفیف و درمان میان همه‌ی امراض و عادات وجود دارد: • در درمان هر بیماری یا ترک هر عادت، مهم‌ترین قسمت...