جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مفسد فی الارض

یک تامل/ عروج ناگهانی مرحوم مغفور

دوستی تعریف می‌کرد که در شهرشان دوبرادر بودند که با خلاف پیوندی داشتند دیرینه. مست کردن و عربده کشیدن و راه بر عابران و زن و بچه مردم بستن جزو عادات روزانه و...