جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

معمار

خانه گلی/تصاویر

این خانه گلی توسط یک معمار معروف در کلمبیا ساخته شده است.این معمار 64 ساله 14 سال روی ای پروژه کار کرده است.جالب است بدانید که در این خانه همه چیز گلی است.معمار ساختمان...