چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو

وزارت نيرو ۳۰۰۰ نفر استخدام ميكند

  ایسنا:علیرضا قاسمی پورافشار درخصوص استخدام حدود سه هزار نفر در وزارت نیرو در سال جاری، گفت: با توجه به خروج 10 هزار و 243 نفر در طول برنامه چهارم و پیش بینی خروج شش...