سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

معافیتهای جديد خدمت سربازی

جزئیات معافیتهای خدمت سربازی

کلیه فرزندان شهدا و مفقودالاثرا از خدمت سربازی معاف شدند. همچنین به ازای هر شهید، آزاده با ۱۴ ماه اسارت، جانباز با ۲۵ درصد و مفقودالاثر فاقد فرزند یک برادر معاف...