پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

مطالب روانشناسي درباره رنگ مشكي

آیا رنگ مشکی با افسردگی در ارتباط است؟

«تاکنون هیچ بررسی‌ای در مورد اثر منفی روانی پوشیدن لباس تیره بر افراد، انجام نشده است. از نظر منطقی هم پوشیدن لباس تیره …     آیا رنگ مشکی با افسردگی در...