جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مطالب درسی

چگونگی حفظ متن های بلند ؟

برای اینکه متن را راحت تر حفظ کنید با صدای بلند آن را بخوانید . از آنجایی که قرار است یک متن بلند را در مدت کوتاه به خاطر بسپارید بهتر است هم از طریق گوش و هم از طریق...