یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مصرف سالانه ایرانی ها

مصرف سالانه ایرانی ها چند تن برنج است؟

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به مرغوبیت برنج محلی مازندران گفت: برنج محلی ایران قابلیت رقابت باکشورهای اصلی تولیدکننده برنج را دارد....       ...