شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مصرف داروها

مصرف این داروها با معده خالی ممنوع!

مصرف این داروها با معده خالی ممنوع! بعضی از داروها وقتی همراه با غذا مصرف می شوند تاثیر بیشتری دارند به طوری که خون هم بهتر آنها را جذب می کند.در اینجا لیستی از...