دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

مصدومیت های مداوم پاتو

نگرانی آلگری از مصدومیت های مداوم پاتو

با بررسی آمار مصدومیت های گذشته او میتوان پی برد که او یکی از بدشانس ترین مهاجمان دنیای فوتبال است . - — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — –...