پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مصداق غش در معامله

«کندی اینترنت»، مصداق غش در معامله نیست؟

اینترنت ۱۲۸ می‌خریم اما به جایش سرعت زیر ۱۰۰ تحویل می‌گیریم و سر ماه توقع داریم که اختلاف این دو سرعت را برایمان محاسبه کرده و از حسابمان کم کنند، ولی خبری نمی‌شود...