سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مشمولیت سربازی

تغییر سن مشمولیت سربازی

فان مهر :برابر قانون جدید وظیفه عمومی، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که در آن ماه به سن هجده سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی می‌ شود....     ...