جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مشخصات شاسی‌بلند پورشه به نام ماکان

تصاویر شاسی‌بلند پورشه به نام ماکان

تصاویر شاسی‌بلند پورشه به نام ماکان Speed ART، متخصص تیونینگ خودروهای پورشه، که چند سال پیش در معرض ورشکستگی قرار داشت حالا با بسته بهروزرسانی شاسیبلند ماکان وضع خود...