جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مسیر موفقیت

چرا به آرزوهایتان نمی‌رسید؟

از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین شرایط موفقیت یک انسان در زندگی فردی و اجتماعی داشتن قدرت «مدیریت خود» است. انسان موفق، ریشه همه موفقیت‌ها را در درون خود جست‌جو...