یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مسیج دل شکسته

اس ام اس دلتنگی

راندی زبرت مرا و خوارم کردی از درگه خویش برکنارم کردی چون برگ گلی که درکف باد افتد بازیچه دست روزگارم کردی.....     ...