پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مسي جديد

مسی جدیدی را به دنیا معرفی می‌کنیم

مالک قطری باشگاه پاری‌سن‌ژرمن فرانسه از پروژه بزرگ خرید جوانان مستعد در سراسر جهان خبر داد و گفت: مسی جدیدی را به دنیا معرفی می‌کنیم.       در ادامه...