یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مسمومیت ۶۱ مسافر نوروزی

مسمومیت ۶۱ مسافر نوروزی

توصیه به مسافران نوروزی بیشتر در زمینه استفاده نکردن از وسایل گرمایشی غیراستاندارد بوده و حتی المقدور مسافران نوروزی در زمان استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد...