سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مسمومیت عسل بدیعی کذب است

مسمومیت عسل بدیعی شایعه رسانه هاست

رضا داودنژادˈ همسرخواهر ˈعسل بدیعیˈ ، روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا ، اظهار داشت: مشکل تنفسی روز گذشته این بازیگر باعث شد که وی را به سرعت به...