چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مسمومیت با گاز کلر

مسمومت ۵۱ مرد با گاز کلر استخر !

51 نفر به علت استنشاق بیش از حد متعارف گازکلر در استان قم مسموم شدند. محمدجواد باقری رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم گفت: پس از دریافت اطلاعات اولیه این...