چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مسلمانان

آدمخواری برای انتقام از مسلمانان (۱۶+)

 انتشار تصاویری که قتل و خورده شدن اعضای بدن یک مرد مسلمان توسط گروهی از اهالی جمهوری آفریقای مرکزی را نشان می‌دهد باعث خشم و انزجار عمومی شده است. شبکه‌های...

نگرانی جدید مسلمانان فرانسه

نگرانی مسلمانان فرانسه نسبت ارائه تصویر تاریک از اسلام افزایش یافته است درحالی که مسلمان فرانسه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور با ستادهای ضد اسلام رو به...

دیه اقلیت‌های دینی با مسلمانان برابر شد

بت کلیا ادامه داد: نمایندگان اقلیت های دینی همواره در صحن علنی و غیرعلنی مجلس حضوری چشمگیر دارند و حتی رای آنها می تواند در تغییر ارائه رای اعتماد به یک وزیر موثر...