سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مسلمانان میانماری

وضعیت ناگوار مسلمانان میانمار !!+تصاویر

وضعیت ناگوار این اقلیت مسلمان همچنان در سکوت خبری ادامه دارد. در حالی که مسئله سرکوب جمعیت “روهینگیا” در میانمار سال گذشته سر و صدای زیادی به راه انداخت و مقامات...