دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مسلمانان مسکو

افزایش جمعیت مسلمانان ساکن مسکو

کاهش جمعیت روس ها و نیاز شدید مقامات کرملین به نیروی انسانی باعث مهاجرت مسلمانان از کشورهای آسیای میانه و قفقاز به مسکو و افزایش جمعیت مسلمان این شهر به دو میلیون...