سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مسلمانان فرانسه

نگرانی جدید مسلمانان فرانسه

نگرانی مسلمانان فرانسه نسبت ارائه تصویر تاریک از اسلام افزایش یافته است درحالی که مسلمان فرانسه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور با ستادهای ضد اسلام رو به...