پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مسلمانان در این مکان پارک نکنند!

مسلمانان در این مکان پارک نکنند! (+عکس)

مرکز خریدی در شهر «هوستون» با نصب تابلو تبعیض آمیز و ضد اسلامی، مسلمانان را از پارک خودرو در مقابل این مرکز خرید منع کرده است. «موعظه ابوشیدی» یکی از مسلمانان ساکن...