سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مسكن مهر

واحدهای لوکس مسکن مهر متری یک میلیون

رئیس کانون سراسری انبوه سازان گفت : با توجه به هزینه های جانبی و اضافه شدن قیمت زمین برای مسکن مهر لوکس هزینه تمام شده هر مترمربع به یک میلیون تومان رسید....     ...