دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مسخره کردن بارک اوباما توسط خانواده اش