شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مسافرکشی

روی آوردن پزشکان به مسافرکشی!

وی با تاکید بر اینکه ۵۰ درصد پزشکان اگر مطب نداشته باشند به نان شب محتاج خواهند بود، افزود: تنها ۱۰ درصد پزشکان کشور ثروتمند هستند و ۴۰ درصد نیز همطراز سایر اقشار...