شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مسابقه فوتبال بين تيم روبات ها و انسان ها