دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

مزیت رژیم گیاهخواری

مطلب ویژه: عوارض گیاهخواری

مطلب ویژه: عوارض گیاهخواری امروزه بسیاری از مردم، گیاهخواری را جایگزینی برای رژیم‌های غذایی پرچربی و پرکربوهیدرات می‌دانند، اما مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد یک...