یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مریم منصف

این خانم وزیر کانادایی اصالتا مشهدی است

این خانم وزیر کانادایی اصالتا مشهدی است خانم منصف، برخلاف آنچه گفته می‌شد که او زاده شهر هرات در افغانستان است، در ایران به دنیا آمده است این خانم وزیر کانادایی...