دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مریم منصف وزیر کابینه ترودو

این خانم وزیر کانادایی اصالتا مشهدی است

این خانم وزیر کانادایی اصالتا مشهدی است خانم منصف، برخلاف آنچه گفته می‌شد که او زاده شهر هرات در افغانستان است، در ایران به دنیا آمده است این خانم وزیر کانادایی...