مریم رجوی

“مریم رجوی” به عنوان زن سال انتخاب شد!

خبرنگارانوب سایت خبری "رجویسم" وابسته به اعضای جدا شده از گروهگ تروریستی منافقین از انتخاب "مریم رجوی" به عنوان زن سال خبر داد. در ابتدای خبر آمده است: «امروز خبری در...