جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مریلا زارعی می خواهد کشف حجاب کند !

مریلا زارعی می خواهد کشف حجاب کند !

  با پخش قسمت سی و پنجم «کلاه پهلوی»، افزایش فشار حکومت بر میرزا رضا و فروغ برای پذیرش فرمان کشف حجاب بیشتر می شود و او دو شخصیت محوری که تاکنون زیر بار این حکم...