چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مرگ مادر محمود احمدی نژاد

احمدی نژاد عزادار شد !

روز گذشته بانو سیده فاطمه قادری، والده ماجده دکتر محمود احمدی نژاد دار فانی را وداع گفت. رییس جمهور سابق پس از وداع با مادر مکرمه اش در یکی از بیمارستانهای تهران...