دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مرگ سامانتا ادواردز

مرگ ناگهانی ملکه زیبایی آمریکایی! +تصویر

مرگ ناگهانی ملکه زیبایی آمریکایی! +تصویر مرگ سامانتا ادواردز ملکه زیبایی سابق امریکایی ملکه زیبایی پزشکی قانونی در حال بررسی علت مرگ سامانتا ادواردز که اصالتا از...