سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

مرگ دردناک 10 کودک با شربت متادون

مرگ دردناک ۱۰ کودک با شربت متادون

رضا محمدی اظهار کرد: متادون، دارویی است که با تجویز پزشک در درمان اعتیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد، با وجود موفقیت اثبات شده این شیوه درمانی در بسیاری از کشورهای...