مرگ دانشجو

دختر دانشجو طعمه سیلاب خرم آباد شد!

 دختر دانشجو طعمه سیلاب خرم آباد شد! سیلاب خرم آباد موجب مرگ دختر دانشجو شد مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان گفت:  این دختر جوان که دانشجو بوده در داخل کانال آب...