مرکل هم به روحانی تبریک گفت

مرکل هم به روحانی تبریک گفت

مرکل هم به روحانی تبریک گفت سفیر آلمان در تهران امروز (چهارشنبه) پیام تبریک صدراعظم آلمان به رئیس جمهور کشورمان را تقدیم مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه...