سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مرمیم اوزرلی در یک قدمی مرگ

خرم سلطان در یک قدمی مرگ قرار گرفت

  "مریم اوزرلی" ستاره ترک که در کشورهای عربی به "بانو هیام" و در ایران به "خرم سلطان" مشهور است، بر اثر یک حادثه رانندگی در آستانه مرگ قرار دارد....