یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مرد ها از زن ها چه مي خواهند

مردها به دنبال چه همسری هستند؟

مردها به دنبال چه همسری هستند آیا جزء آن دسته از خانم های سلطه گر و خودمختار هستید؟! آیا انتظار دارید همه چیز مطابق میل و سلیقه شخصیتان باشد؟! می خواهید همسرتان بی...