مرد ثروتمند

قتل مرد ثروتمند و همسر جوانش

به گزارش فان مهر ،روزنامه خراسان نوشت: پیرمرد ۸۰ساله ثروتمند و همسر ۳۹ ساله اش در منزل مسکونی خود با ضربات متعدد کارد کشته شدند...     ...