پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مردی با دندان هایی خارج از دهنش/عکس

مردی با دندان هایی خارج از دهنش/عکس

به گزارش زیرمیزی;وو ژیو نام این مرد 65 ساله است که دندان هایش خارج از دهانش قرار دارد و همین باعث شده است که 56 سال در تنهایی کامل زندگی کند. این مرد هنگامی که فقط 11 سال...