چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

مردگان

آیا مردگان می فهمند و می شنوند؟

آیت الله جوادی آملی می‌فرمایند: «مردگان توان شنیدن و فهمیدن را دارند، گرچه گوش و مغز مادی آنان از کار افتاده باشد، از این رو آنان را تلقین می‌کنند.» - – - – - – - – - –...