سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مردها دیوانه این زن ها هستند

مردها دیوانه این زن ها هستند

یک زن خانه دار و معمولی، هر روز صبح، یعنی به محض این که شوهر و فرزندانش از منزل بیرون می روند، نگاهی به خانه می اندازد، در خانه، هر گوشه ای فریاد می زند "تمیزم کن" خانم...