چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مردان عاشقترند

مردان عاشق تر می شوند یا زنان !

بر اساس پژوهشی در لندن مشخص شده كه برخلاف عقیده رایج در مورد آقایان، آنها بیشتر از زنان در روابط عشقی و کاری خود احساسی هستند. پژوهشگران دانشگاه لندن معتقدند برای...