جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مردان ایرانی ارایش می کردند

مردان ایرانی در قدیم آرایش میکردند ؟

  وقتی با چشمان امروزی به تاریخمان نگاه می‌کنیم، باور این که مردان ایرانی زمانی در جایی از این سرزمین آرایش می‌کردند، آن هم آرایش‌های غلیظ شاید تکان دهنده باشد...